Elollinen ja eloton luonto


Osa luonnosta
on
elollista luontoa
ja
osa
on
elotonta luontoa.
Elolliseen luontoon
kuuluvat
kasvit
ja
eläimet.
Ne
ottavat ilmasta happea
eli hengittävät,
kasvavat
ja
liikkuvat.
Elottomaan luontoon
kuuluvat
vesi,
ilma,
hiekka,
kivet
ja
vuoret.
Eloton luonto
ei käytä happea,
ei syö
eikä kasva.
Lähde: Maria Sjöblom: Päivänselvää - Ympäristö- ja luonnontieto (Opike)
Toimitus: Maija Ylätupa (Papunet)
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste