Optiikka


Optiikka
on
valo-oppia.
Ihminen näkee
värejä,
muotoja
ja
esineitä,
koska
valo
kulkee esineistä
silmiin.
Ihminen havaitsee silmillä,
mutta vasta
aivoissa
havainnosta syntyy kuva.
Erilaiset pinnat
ja
erilaiset materiaalit
heijastavat valoa
eri tavoilla.
Metallit
kiiltävät.
Peilistä
näkee peilikuvan.
Paperi
ja kangas
näyttävät
erilaisilta kuin
vesi,
puu
ja kivi.
Vesi
ja
ilma
ovat läpinäkyviä.
Silti
taivas
näyttää
yleensä
siniseltä.
Myös meri
näyttää
siniseltä
ja joskus taas
vihreältä.
Lähde: Maria Sjöblom: Päivänselvää - fysiikka ja kemia (www.opike.fi)
Toimitus: Maija Ylätupa (Papunet)
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste