Lasten oikeudet


Jokaisella lapsella
on oikeus saada
rakkautta
ja
turvaa.
Jokaisella lapsella
pitää olla
nimi
ja
koti.
Lapsella
pitää olla
vaatteita
ja
ruokaa.
Kun lapsi on sairas,
hänen pitää saada hoitoa.
Jokaisella lapsella
on oikeus
käydä koulua.
Lapsella
pitää olla myös
vapaa-aikaa ja mahdollisuus leikkiä.
Lähde: YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste