Kallio- ja maaperä


Kallio- ja maaperä
sisältää
kiveä,
irtomaata
ja
vettä.
Suomen
kallioperän kiviaines
on graniittia.
Puolet
irtomaasta
on
moreenia,
joka on
murskautunutta kiveä
eli
hiekkaa,
soraa
ja
kulmikkaita kiviä.
Kallio- ja maaperässä
on myös
vettä.
Maan pinnalla olevaa vettä kutsutaan pintavedeksi.
Maan alla on pohjavesi.
Osa pintavedestä on merivettä,
se on suolaista.
Pintavettä on myös järvissä ja joissa,
niiden vesi on makeaa.
Myös pohjavesi
on
makeaa,
ja
sitä käytetäänkin juomavetenä.
Lähde: Maria Sjöblom: Päivänselvää - Ympäristö- ja luonnontieto (Opike)
Toimitus: Maija Ylätupa (Papunet)
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste