Virtapiiri


Lamppu on kytketty paristoon.
Sähköisiä
kehiä
kutsutaan
virtapiireiksi.
Sähkö
kulkee
vain, jos
virtapiiri
on
kokonainen eli suljettu.
Kun
sähkövirta
kiertää,
virtapiiri
on
suljettu.
Kun
virtapiiri
on
avoin,
sähkö
ei kierrä.
Virtapiiri
voidaan
sulkea
tai
avata
katkaisijan avulla.
Esimerkiksi valokatkaisijasta
voi
sytyttää
ja
sammuttaa valot.
Älä koske
sähkölaitteeseen,
jonka
johto on rikki.
Älä myöskään koske
sähkölaitteeseen
märillä käsillä.
Käsissä oleva vesi
johtaa sähköä,
jolloin
sähkö siirtyy ihmiseen.
Se voi olla hengenvaarallinen.
Lähde: Maria Sjöblom: Päivänselvää - fysiikka ja kemia (Opike)
Toimitus: Maija Ylätupa (Papunet)
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste