Vesi


Vesi
on
maapallomme
yleisin
aine.
Suurin osa
maapallon pinta-alasta
on vettä.
Joet,
järvet
ja
meret
ovat
vettä.
Maan alla on pohjavettä,
jota voimme
laskea hanasta
ja
juoda.
Vesi voi olla myös
lumen
ja
jään muodossa.
Vettä on
kasveissa
ja
ilmassa.
Maapallon vesi
kiertää jatkuvasti kehää.
Kun jää sulaa,
siitä tulee vettä.
Osa vedestä
imeytyy maahan
ja
osa haihtuu ilmaan.
Ilmassa
vesi tiivistyy pisaroiksi
ja
sataa maahan vetenä
tai
lumena.
Vesi
on
ainoa
aine,
joka voi olla
kolmessa olomuodossa.
Sitä on
juoksevana nesteenä,
kiinteänä jäänä
ja
kaasuna.
Lähde: Maria Sjöblom: Päivänselvää - fysiikka ja kemia (Opike)
Toimitus: Maija Ylätupa (Papunet)
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste